Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Tổng Quan Về Cẩm Thủy

Cẩm Thủy là huyện trung du miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Phía Đông giáp huyện Vĩnh Lộc, phía Bắc giáp huyện Thạch Thành, phía Tây giáp huyện Bá Thước, phía Nam giáp huyện Ngọc Lặc.Diện tích 425,3 km2, 20 xã, thị trấn với trên 133,500 ngàn người của ba dân tộc anh em Mường, Kinh, Dao cùng chung sống.</p> <p>Thời Đinh, Lê, Lý có tên là Cử Long Man, thời Trần, Hồ lại đổi tên là Lỗi Giang, sang thời Lê sơ có tên là Lạc Thủy, đến Lê Thánh tông (Quang Thuận 1460 – 1469) được đổi tên là huyện Cẩm Thủy và được giữ đến nay.<br /> Cẩm Thuỷ là nơi có mật độ di tích và danh thắng cao, nhiều di tích lịch sử văn hoá và danh thắng đã được xếp hạng: Di chỉ khảo cổ Làng Hạ (Cẩm Sơn), Đền Ngọc (Cẩm Lương), Thung Chẹ, Chùa Bình Vôi (Cẩm Phong), Thung Phổ (Cẩm Thành), Cửa Hà (Cẩm Phong), Động Vân Màu, Động núi Vụng Thung, Eo Lê, núi và động Diệu Sơn (Cẩm Vân), Chùa Rồng (Cẩm Thạch), Chùa Chặng (Cẩm Sơn), Chùa Vọng (Cẩm Giang).<br /> Đặc biệt, được thiên nhiên ban tặng, tại Làng Ngọc, xã Cẩm Lương có suối cá, với giống cá quý, màu sắc sặc sỡ được nhân dân trong vùng gọi là cá thần, hàng năm đã có hàng chục nghìn du khách đến thăm. Năm 2004, UBND tỉnh Thanh Hoá đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và phát triển du lịch suối cá Cẩm Lương. Đến nay suối cá Cẩm Lương là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh, tạo ra Tuor du lịch trong tỉnh: Hàm Rồng (TP Thanh Hoá) - Thành nhà Hồ (Vĩnh Lộc) - Suối cá thần Cẩm Lương (Cẩm Thuỷ) - Lam Kinh (Thọ Xuân) và Tuor du lịch trong huyện: Cửa Hà (Cẩm Phong) – suối cá làng Ngọc (Cẩm Lương) – Chùa Rồng (Cẩm Thạch) –Ngọc Châu Tự (Cẩm Sơn).<br />

Khám phá về Cẩm Thủy

Nhận các thông tin cập nhật

Thông tin mới nhất sẽ được gửi tới hòm thư của bạn