Sầm Sơn, Thanh Hóa: 7 khách sạn tìm thấy

Sử dụng dịch vụ tại Thanh Hóa Booking để được giảm giá 5% | thanhhoabooking.com
  Hotel star

Khách Sạn Vũ Phong I

Created with Sketch. Vu Phong I Hotel, C Beach, Hồ Xuân Hương, Street, Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoa, Vietnam

Sử dụng dịch vụ tại Thanh Hóa Booking để được giảm giá 5% | thanhhoabooking.com
  Hotel star

Sông Danh

Created with Sketch. Sông Gianh Hotel, Lê Lợi, Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Vietnam

Sử dụng dịch vụ tại Thanh Hóa Booking để được giảm giá 5% | thanhhoabooking.com
  Hotel star

Khách sạn Vũ Phong III

Created with Sketch. Khách Sạn Vũ Phong 3, Hồ Xuân Hương, Quảng Cư, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Vietnam

Sử dụng dịch vụ tại Thanh Hóa Booking để được giảm giá 5% | thanhhoabooking.com
  Hotel star

Khách sạn Ngọc Long

Created with Sketch. Khách sạn Ngọc Long Sầm Sơn Thanh Hoá, Lê Văn Hưu, Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Vietnam

Sử dụng dịch vụ tại Thanh Hóa Booking để được giảm giá 5% | thanhhoabooking.com
  Hotel star

Khách sạn Thanh Bình Gold Hotel

Created with Sketch. Thanh Binh Hotel Gold Sam Son, Trung Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá, Vietnam

Sử dụng dịch vụ tại Thanh Hóa Booking để được giảm giá 5% | thanhhoabooking.com
  Hotel star

Khách Sạn Golden Dream

Created with Sketch. GOLDEN DREAM, Quảng Cư, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá, Vietnam

Sử dụng dịch vụ tại Thanh Hóa Booking để được giảm giá 5% | thanhhoabooking.com
  Hotel star

Khách sạn Dragon Style

Created with Sketch. Dragon Style Hotel, Lê Lợi, Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Vietnam

 • Lọc theo

Created with Sketch.

Sầm Sơn, Thanh Hóa: 7 khách sạn tìm thấy

Nhận các thông tin cập nhật

Thông tin mới nhất sẽ được gửi tới hòm thư của bạn